bookÎnţelegând nevoia de promtitudine şi de asumare a sarcinilor cu care clienţii ne reponsabilizează, ţelul nostru este să oferim servicii de înaltă ţinută profe-sională respectând  câteva linii directoare: abordare proactivă a relaţiei avocat-client prin întâmpinarea necesităţilor acestuia, oferind flexibilitate, prognoze şi analize realiste ale obiectivelor propuse.

Suntem dedicaţi asigurării unei consultanţe juridice cu caracter  preventiv,  so-luţiile  profilactice  fiind  cele care valorizează activitatea avocaţială de calitate.

Domeniile noastre de expertiză se circumscriu sferei dreptului civil, comercial, imobiliar, societar, bancar, financiar-fiscal, administrativ, muncii, familiei. În cadrul acestora asigurăm atât consultanţă cât şi asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judectă şi a altor instituţii publice.

 

Ca parte a activităţii noastre, menţionăm cu titlu exemplificativ:

  • Elaborarea şi implementarea strategiilor în tranzacţiile civile şi comerciale;
  • Asistenţă juridică privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea cont-ractelor;
  • Asistenţă juridică având ca obiect înfiinţarea, funcţionarea curentă, fuziunea, divizarea societăţilor comerciale precum şi operaţiuni de majorare sau diminu-are a capitalului social la societăţile comerciale;
  • Asistenţă în cadrul procedurii judiciare de insolvenţă;
  • Recuperare creanţe, asistenţă în cadrul procedurii de executare silită;
  • Coordonarea şi susţinerea litigiilor civile, comerciale, contecios-administrative şi fiscale, de muncă;
  • Consultanţă de specialitate în activitatea curentă specifică societăţilor de leasing şi a instituţiilor de credit;
  • Consultanţă în domeniul regimului juridic al străinilor pe teritoriul României;
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în procedura adopţiei precum şi în cauze având ca obiect divorţ, partaj, încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor, stabilirea programului de vizitare.